ایرانی
کاربر گرامی به انجمن علمی نخبه های ایران خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:

شما اینجا هستید:

IranNastaliq test

انجمن علمی نخبه های ایران

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 21
   • نوشته ها: 291

   آخرين نوشته:

   11 مشکلات فنی انجمن

   توسط در

   یک هفته پیش

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 6

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1,534
   • نوشته ها: 3,102

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 46
   • نوشته ها: 74

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 134
   • نوشته ها: 167

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 140
   • نوشته ها: 169

   آخرين نوشته:

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 234
   • نوشته ها: 461

   آخرين نوشته:

  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 310
   • نوشته ها: 442

   آخرين نوشته:

  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 437
   • نوشته ها: 750

   آخرين نوشته:

  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 49
   • نوشته ها: 108

   آخرين نوشته:

  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 14

   آخرين نوشته:

  10. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 223
   • نوشته ها: 615

   آخرين نوشته:

   41 سنتز متانول

   توسط در

   یک هفته پیش

  11. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 202
   • نوشته ها: 429

   آخرين نوشته:

  12. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 99
   • نوشته ها: 114

   آخرين نوشته:

  13. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 39
   • نوشته ها: 42
  14. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 55
   • نوشته ها: 110

   آخرين نوشته:

  15. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 17
   • نوشته ها: 28

   آخرين نوشته:

  16. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 50
   • نوشته ها: 53
  17. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 530
   • نوشته ها: 589

   آخرين نوشته:

  18. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 764
   • نوشته ها: 1,152

   آخرين نوشته:

   زعفران

   توسط در

   یک هفته پیش

  19. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 7
  20. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 205
   • نوشته ها: 519

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 68
   • نوشته ها: 80

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 443
   • نوشته ها: 821

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 567
   • نوشته ها: 811

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 97
   • نوشته ها: 115

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 768
   • نوشته ها: 1,885

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1,221
   • نوشته ها: 2,084

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 106
   • نوشته ها: 126

   آخرين نوشته:

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 106
   • نوشته ها: 145

   آخرين نوشته:

  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 71
   • نوشته ها: 82

   آخرين نوشته:

  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 193
   • نوشته ها: 253

   آخرين نوشته:

  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 102
   • نوشته ها: 110

   آخرين نوشته:

   38 سنگ رسوبی

   توسط در

   17-11-13

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 119
   • نوشته ها: 127
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 90
   • نوشته ها: 101

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 186
   • نوشته ها: 376

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 59
   • نوشته ها: 61

   آخرين نوشته:

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 27

   آخرين نوشته:

  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 214
   • نوشته ها: 230

   آخرين نوشته:

  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 297
   • نوشته ها: 995

   آخرين نوشته:

   هزاران نکته!

   توسط در

   2 هفته پیش

  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 391
   • نوشته ها: 5,102

   آخرين نوشته:

   تنها با خدا.

   یک روز پیش

  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 144
   • نوشته ها: 459

   آخرين نوشته:

   دانستنی های هنر زمودگری

   توسط در

   یک هفته پیش

  10. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 62
   • نوشته ها: 390

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 241
   • نوشته ها: 316

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 152
   • نوشته ها: 327

   آخرين نوشته:

   25 عقل و احساس

   توسط در

   یک هفته پیش

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 299
   • نوشته ها: 777
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 355
   • نوشته ها: 847

   آخرين نوشته:

   انواع صبحانه.

   توسط در

   یک هفته پیش

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 286
   • نوشته ها: 737

   آخرين نوشته:

   10 روش برای سحرخیزی

   توسط در

   2 هفته پیش

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 394
   • نوشته ها: 567

   آخرين نوشته:

  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 106
   • نوشته ها: 236

   آخرين نوشته:

  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 364
   • نوشته ها: 657

   آخرين نوشته:

  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 727
   • نوشته ها: 3,128

   آخرين نوشته:

   24 من و عکسهام

   توسط در

   16 ساعت پیش

  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 212
   • نوشته ها: 270

   آخرين نوشته:

  10. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 352
   • نوشته ها: 13,569

   آخرين نوشته:

   1 اوج عاشقی

   توسط در

   15 ساعت پیش


Top 10 Stats
آخرین ارسال های انجمن Loading... Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن

• Administrator • مدیر ارشد • بازرس انجمن • راهنمای سایت • مدیر انجمن • مدیر تالار • همکار مدیر تالار • عضو سایت • در انتظار تایید

کاربرهایی که در 48 ساعت گذشته از انجمن بازدید کرده اند:کاربرهایی که در 48 ساعت گذشته از انجمن بازدید کرده اند:

937 17 کاربر عضو و 920 مهمان

  Admin, churvush, lovly girl, مهدی ستاری, مهسا 20, Invisible, Invisible, یوسف حمیدی, آزاده فرحی, امین امینی, احسان قزوینی, احسان مرادزاده, بهمن نعیمی, باران, سميه ايراندوست, سما قاسمی, ساريناهادي

انجمن علمی نخبه های ایران اطلاعات عمر سایتاطلاعات عمر سایت

زمان آغاز به کار انجمن
Tuesday, March 20, 2012 at 3:30 am
سن انجمن
مهمان عزیز ، خوش آمدید ! این 1,407,924مین بازدید از سایت است .

متوسط بازدید از این سایت
ساعتی
76.66
روزانه
1,839.84
هفتگی
12,878.90
ماهانه
55,961.88
سالانه
671,542.57

آمار و ارقام انجمن علمی نخبه های ایرانآمار و ارقام انجمن علمی نخبه های ایران

موضوع ها
14,119
نوشته ها
50,523
کاربران
1,042
کاربران فعال
186

پیوستن امین امینی عزیز را به انجمن علمی نخبه های ایران تبریک می گوئیم .

درباره ما

انجمن علمی نخبه های ایران در فروردین 1391 با هدف ایجاد محیطی کاملا مناسب و سالم در فضای مجازی و با وظیفه دانستن کمک به افزایش سطح علمی کشور شروع به کار نمود.

انجمن علمی نخبه های ایران توسط هاست دی ال میزبانی می شود

ارسال پیام به مدیر سایت
دوستان ما
لینک های مفید
ابزار ها
بارگذاری مجدد کد امنیتی مندرج در تصویر را وارد کنید: